Mettertijd is parkeren in het stadscentrum een heus hindernissenparcours geworden. Gemeentes besteden dan ook meer aandacht aan stedelijke mobiliteitskwesties: verkeer, parkeergelegenheid enz.

Indigo stelt zijn kennis en expertise nu ten dienste van meer dan 17 regio’s in het hele land. Voor het parkeermetersysteem met ongeveer 2.500 actieve toestellen en maar liefst 63.600 ‘on-street’ parkeerplaatsen hebben we 15 voltijdse technici nodig, die elke dag alles controleren, onderhouden en kwaliteit verzekeren.

Indigo biedt zijn klanten de volgende perfecte, kwalitatieve servicecontracten:

  • VERKOOP en INSTALLATIE van parkeermateriaal;
  • Compleet BEHEER en ONDERHOUD van het parkeermetersysteem;
  • GELDOPHALING;
  • GELDTELLING voor zijn klanten.

Ondanks de hoge vereisten inzake technisch en technologisch materiaal (weer, vandalisme enz.) benut Indigo zijn expertise voor het complete beheer en onderhoud van het parkeermetersysteem, inclusief regelmatig en preventief onderhoud, realtime weergave van de machinestatus, en nauwe samenwerking met parkeercontroleurs.

Indigo heeft heel wat ervaring met tal van services, zoals geldophaling. Voor onze klanten halen we het geld op bij alle parkeermeters, tellen het en laten het verifiëren door een gespecialiseerd team.